Umowa z firmą HENSFORT Przemyśl Spółka z o.o. na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali produkcyjnej przy ul. Przemysłowej w Przemyślu".

Informuję, że Zarząd Inżynierii Rzeszów S.A. podpisał w dniu 28-08-2019r.  z firmą HENSFORT Przemyśl Spółka z o.o. umowę na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa hali produkcyjnej przy ul. Przemysłowej w Przemyślu”.

- termin wykonania przedmiotu umowy do 15-12-2019r.

Logo pro3w
Grafika Mobileo