Aktualności

Zaufanie poparte doświadczeniem

 • Działamy na rynku od 1990 roku
 • Jesteśmy specjalistyczną firmą budowlaną, zatrudniającą ponad 260 osób w tym w większości inżynierów specjalistów
 • Oferujemy szeroko pojęte wykonastwo robót budowlano-motażowych
 • Jesteśmy przygotowani do prowadzenia robót jako Generalny Wykonawca
 • Wykonaliśmy ponad 400 kontraktów na kwotę ponad miliarda złotych

Obiekty Ochrony Środowiska

Dział obiektów ochrony środowiska w sposób szczególny wpisuje się w działalność naszej firmy.

Realizujemy kompleksowo zarówno w trybie "zaprojektuj i wybuduj" jak również "wybuduj" wszelkie inwestycje z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska tj.:

 • komunalne oczyszczlnie ścieków
 • Przemysłowe oczywszczalnie ścieków
 • Stacje uzdatniania wody
 • Sortowie i składowiska odpadów i inne

Budownictwo Kubaturowe i Przemysłowe

Jednym z obszarów naszej działalności jest wykonawstwo robót kubaturowych. 
Obszarem tejże działalności są m.in.

Obiekty użyteczności publicznej:

 • szpitale,
 • budynki dla jednostek interwencyjnych, 
 • biurowce, szkoły,
 • sale sportowe, muzea,
 • stacje spaliw.

Obiekty przemysłowe:

 • hale,magazyny,
 • place składowe, wraz z pełnym zagospodarowaniem terenu.

Roboty Inżynieryjno-Specjalistyczne

 20 listopada 2008 został utworzony Dział Robót Inżynieryjno-Specjalistycznych, którego zadaniem jest m.in.:

 • Wykonywanie robót inżynieryjnych związanych z zabezpieczeniem głębokich wykopów ścianką szczelną z grodzic stalowych
 • Wykonywanie przekroczeń pod sieciami gazowymi, wodociagowymi, kanalizacyjnymi, ciepłowniczymi i kablowymi oraz innych przeszkód w technologii przewiertów sterowanych, mikrotunelingu i przecisków poziomych
 • Pogrążanie elementów profili stalowych, pali prefabrykowanych
 • Przygotowywanie się do robót palowych (posadowienie pośrednie)
 • Odwadnienie wykopów
Oferujemy kompleksowe wykonanie inwestycji obejmujące w/w zakresy robót.

Roboty Sieciowe

Jednym z obszarów naszej działalności jest wykonawstwo robót sieciowych.


Wykonujemy roboty w zakresie budowy:

 • rurociągów kanalizacyjnych,
 • rurociągów wodociągowych,
 • rurociągów gazowych,
 • sieci cieplnych wraz z obiektami towarzyszącymi.
Logo pro3w
Grafika Mobileo