Zarząd Inżynieria Rzeszów Spółka Akcyjna

Prezes Zarządu:

Jerzy Żyła

Członkowie Zarządu: 

Grzegorz Król - Naczelny Inżynier Budów.

Stanisława Stańczyk - Dyrektor Finansowy, Główna Księgowa.

 


Additional information