Aktualności

Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Manasterz

Zarząd Inżynierii Rzeszów S.A. podpisał umowę z Gminą Jawornik Polski na wykonanie zadania pn.: „ Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Manasterz  w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Jawornik Polski i Markowa – Etap I Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Manasterz”.


Wartość zadania  9 295 110,00 PLN Brutto.

Termin wykonania  10.09.2018 r.

 


 

Additional information