Aktualności

Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Pułanki

Zarząd Inżynierii Rzeszów S.A. podpisał umowę z Gminą Frysztak na zadanie pn.: „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Pułanki z modernizacją oczyszczalni ścieków”.

 

Wartość zadania     7 933 990,12 PLN Brutto.

Termin wykonania  31.07.2018 r.

 


 

Additional information