Aktualności

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Stąporkowie

Zarząd Inżynierii Rzeszów S.A. podpisał umowę z Gminą Stąporków na wykonanie zadania pn.: „ Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Stąporkowie.”

 

Wartość zadania         17 153 580,00 PLN Brutto.

Termin wykonania      01.10.2018 r.

 


 

Additional information