Aktualności

Budowa suszarni mechanicznej osadów ściekowych wraz z modernizacją obiektów oczyszczalni ścieków w Rzeszowie

Zarząd Inżynierii Rzeszów S.A. podpisał umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie na wykonanie zadania pn.: „ Budowa suszarni mechanicznej osadów ściekowych wraz z modernizacją obiektów oczyszczalni ścieków w Rzeszowie”


Wartość zadania     60 534 450,00 PLN Brutto.

Termin wykonania  26.06.2019 r.


Additional information