Aktualności

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim

Konsorcjum Firm Inżynieria Rzeszów – Lider, EkoWodrol – Partner podpisało umowę z PROWOD Sp. z o.o. na zadanie pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim”.

Wartość zadania 20 020 710,00 PLN brutto

Termin wykonania 17.02.2019 r.

Additional information