Aktualności

Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy bocznej ulicy Strażackiej

Zarząd Inżynierii Rzeszów S.A. podpisał umowę z Gminą Miasto Rzeszów – Urząd Miasta Rzeszowa na wykonanie zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj" pn.: „Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy bocznej ulicy Strażackiej”.

Wartość zadania 1 194 330,00 PLN brutto

Termin wykonania 29.10.2017 r.

Additional information