Aktualności

Modernizacja oczyszczalni ścieków i pompowni ścieków w Złotoryi

Zarząd Inżynierii Rzeszów S.A. jako Lider Konsorcjum Firm Inżynieria Rzeszów – EkoWodrol podpisał umowę z Rejonowym Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółka z o.o., Aleja Miła 2, 59-500 Złotoryja na wykonanie zadania pn.: "Modernizacja oczyszczalni ścieków i pompowni ścieków w Złotoryi"

Wartość zadania 32 540 880,00 PLN brutto

Termin wykonania 28.02.2019 r.

Additional information