Aktualności

Kompleksowa przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu.

Zarząd Inżynierii Rzeszów jako Lider konsorcjum firm Inżynieria Rzeszów – Inżynieria Przemyśl podpisał umowę z Miastem i Gminą Serock na wykonanie "Kompleksowa przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu".

Wartość zadania 3 774 870,00 PLN brutto.

Termin wykonania 30 sierpnia 2018 r.

Additional information