Aktualności

Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wyszatyce – etap IV

Inżynieria Rzeszów S.A. podpisała umowę z Gminą Żurawica na wykonanie zadania pn.: ”Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wyszatyce – etap IV”.

Wartość zadania 1 931 493,60 PLN brutto.

Termin wykonania 26.10.2016 r.

Additional information