Inżynieria Rzeszów
Logotyp firmy Inżynieria Rzeszów Slogan firmy Inżynieria Rzeszów

 

Inżynieria Rzeszów S.A.

ul. Podkarpacka 59a, 35-082 Rzeszów 

 


 

Inżynieria Rzeszów

Sekretariat

tel.: (17) 861-50-00

fax: (17) 861-50-21

tel. kom.: +48 663 995 030

biuro@inzynieria.rzeszow.pl

 


  

Inżynieria Rzeszów - Oddział Warszawa

tel.: (22) 523-40-80

fax: (22) 523-40-86

Dariusz Szkaradek - Dyrektor

dszkaradek@inzynieria.rzeszow.pl

 


 

Inżynieria Rzeszów - Oddział Robót Specjalistycznych

tel. kom.: +48 663 992 022

Wojciech Baran Dyrektor

wbaran@inzynieria.rzeszow.pl

 


 

Dział Księgowości

tel.: (17) 861-50-46 

fax: (17) 861-50-41

ksiegowosc@inzynieria.rzeszow.pl

 


 

BHP

tel.: (17) 861-50-88

tel. kom.: +48 663 995 059

Jacek Chmiel - Specjalista ds. BHP

jchmiel@inzynieria.rzeszow.pl

 


 

Dział Ofertowania

tel.: (17) 861-50-30

fax: (17) 861-50-29

tel. kom.: +48 663 995 079

Maciej Mikulski - Kierownik

mmikulski@inzynieria.rzeszow.pl

 


 

Dział Zaopatrzenia Logistyki

i Magazynu

tel.: (17) 864-18-28

fax: (17) 864-18-20

Sławomir Nowotnik - Kierownik

snowotnik@inzynieria.rzeszow.pl

 


 

Dział Umów

tel.: (17) 861-50-54

tel. kom.: +48 663 995 053

Katarzyna Sroka - Kierownik

ksroka@inzynieria.rzeszow.pl

 


 

Dział Serwisu i Gwarancji

tel.: (17) 861-50-62

tel. kom.: +48 663 995 082

serwis@inzynieria.rzeszow.pl

Bartłomiej Pawlus - Kierownik

bpawlus@inzynieria.rzeszow.pl

 


 

Dział Kadr

tel.: (17) 861-50-42, 43

fax: (17) 861-50-41

Wiesława Kucab - Kierownik

wkucab@inzynieria.rzeszow.pl

 


 

Dział Sprzętu i Transportu

tel.: (17) 864-18-26

Wiesław Cender - Kierownik

wcender@inzynieria.rzeszow.pl

 


 

Dział Controllingu

tel.: (17) 861-50-19

fax: (17) 861-50-10

Przemysław Kot - Kierownik

pkot@inzynieria.rzeszow.pl

 


 

Dział IT

tel. kom.: +48 663 995 069

Marcin Bieszczad - Kierownik

mbieszczad@inzynieria.rzeszow.pl

 


 

PODSTAWOWE DANE FINANSOWE:

 

Kapitał zakładowy: 1 300 000 PLN

NIP: 813-03-33-974

REGON: 008184880

Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000375289

RACHUNEK BANKOWY: 

PKO S.A. Nr: 37 124047641111 000048661890


Pracowaliśmy m.in. dla:

Logotyp firmy Inżynieria Rzeszów

Inżynieria Rzeszów S.A. 

ul. Podkarpacka 59a, 35-082 Rzeszów 

(17) 861-50-00

 do góry