Inżynieria Rzeszów
Logotyp firmy Inżynieria Rzeszów Slogan firmy Inżynieria Rzeszów

Projekty dofinansowane przez UE

Wdrożenie usługi wykonywania ścianek szczelnych, w szczególności komór technologicznych z wykorzystaniem autorskiego zestawu przyrządów do wykonywania ścianek szczelnych z grodzic stalowych typu U

Inżynieria Rzeszów Spółka Akcyjna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wdrożenie usługi wykonywania ścianek szczelnych, w szczególności komór technologicznych z wykorzystaniem autorskiego zestawu przyrządów do wykonywania ścianek szczelnych z grodzic stalowych typu U”.

Celem projektu jest wdrożenie wyników własnych prac B+R tj. wdrożenie opracowanej technologii i uruchomienie z jej wykorzystaniem świadczenia innowacyjnych usług budowlanych.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 058 220,00 PLN

Wartość Projektu: 1 776 984,03 PLN

Pracowaliśmy m.in. dla:

Logotyp firmy Inżynieria Rzeszów

Inżynieria Rzeszów S.A. 

ul. Podkarpacka 59a, 35-082 Rzeszów 

(17) 861-50-00

 do góry