Inżynieria Rzeszów
Logotyp firmy Inżynieria Rzeszów Slogan firmy Inżynieria Rzeszów

Zrealizowaliśmy ponad 600 projektów

Inwestor: MPWIK Warszawa Tramwaje Warszawskie

Termin realizacji: 05 maja 2020 - 06 grudnia 2023

Wartość inwestycji: 174 256 465,77 zł (netto)

Zaprojektowanie i wykonanie robót związanych z budową kolektora Mokotowskiego Bis oraz budową trasy tramwajowej w ciągu ul. Gagarina w Warszawie w podziale na 2 Części:
- Część I: „Zadanie IV.3 Budowa kolektora Mokotowskiego Bis – Etap I”
- Część II: „Zaprojektowanie i wykonanie robót pn. „Budowa trasy tramwajowej w ul. Gagarina od ul. Sułkowickiej do ul. Czerniakowskiej w Warszawie”.”

Pracowaliśmy m.in. dla:

Logotyp firmy Inżynieria Rzeszów

Inżynieria Rzeszów S.A. 

ul. Podkarpacka 59a, 35-082 Rzeszów 

(17) 861-50-00

 do góry