Inżynieria Rzeszów
Logotyp firmy Inżynieria Rzeszów Slogan firmy Inżynieria Rzeszów

Zrealizowaliśmy ponad 600 projektów

Inwestor: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Termin realizacji: 27 kwietnia 2021 - 28 września 2023

Wartość inwestycji: 116 665 830,8zł (netto)

Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn.: Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA Zakup taboru wraz z budową zaplecza technicznego - Budowa punktu obsługi technicznej wraz z zapleczem

Pracowaliśmy m.in. dla:

Logotyp firmy Inżynieria Rzeszów

Inżynieria Rzeszów S.A. 

ul. Podkarpacka 59a, 35-082 Rzeszów 

(17) 861-50-00

 do góry