Inżynieria Rzeszów
Logotyp firmy Inżynieria Rzeszów Slogan firmy Inżynieria Rzeszów

Poznaj nas

Jesteśmy firmą budowlaną założoną w 1990 roku.

Forma własności naszej spółki: prywatna (7 akcjonariuszy). 

Profil działalności naszej firmy to szeroko pojęte wykonawstwo robót budowlano-montażowych. Jesteśmy przygotowani do prowadzenia robót jako Generalny Wykonawca.


Wynik finansowy: dodatni we wszystkich latach działalności.

Zatrudnienie: ok. 300 pracowników.

Kadra techniczna: o wysokich kwalifikacjach, z wymaganymi uprawnieniami i wieloletnim doświadczeniem.

PODSTAWOWE DANE FINANSOWE:

Kapitał zakładowy: 1 300 000 PLN w całości opłacony

NIP: 813-03-33-974

REGON: 008184880

Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000375289

RACHUNEK BANKOWY: 

BANK PEKAO SA Nr: 37 124047641111 000048661890

Wykonujemy roboty z zakresu:

  • budownictwo inżynieryjne (obiekty ochrony środowiska),
  • budownictwo kubaturowe,
  • budownictwo przemysłowe, 
  • obiekty specjalistyczne, 
  • sieci zewnętrzne, 
  • roboty specjalistyczne (ścianki szczelne, przewierty sterowane, obiekty inżynierskie, umocnienie wykopów).

Obszarem naszej działalności jest obszar całej Polski, a przede wszystkim obszar Polski południowo - wschodniej (województwa: podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie, małopolskie oraz mazowieckie), gdzie od początku istnienia firmy zyskujemy dobre opinie Inwestorów z sektora publicznego jak i prywatnego co sprzyja pozyskiwaniu nowych kontraktów.

https://www.youtube.com/watch?v=5UVtE_cS_KU

 

Pracowaliśmy m.in. dla:

Logotyp firmy Inżynieria Rzeszów

Inżynieria Rzeszów S.A. 

ul. Podkarpacka 59a, 35-082 Rzeszów 

(17) 861-50-00

 do góry