Inżynieria Rzeszów
Logotyp firmy Inżynieria Rzeszów Slogan firmy Inżynieria Rzeszów

rok założenia 1990

Od ponad 30 lat zaspokajamy oczekiwania naszych klientów


Dzięki doświadczeniu, profesjonalnej kadrze inżynierskiej oraz najwyższej jakości potwierdzonej licznymi certyfikatami oraz standardami ISO 9001 , ISO 45001, ISO 14001.
 • ponad 30lat na rynku
 • ponad 100inzynierów
 • ponad 600kontraktów
© 2021    |    dostępność

Specjalizujemy się w:

 • Ochrona środowiska
 • Budownictwo kubaturowe i przemysłowe
 • Roboty inżynieryjno-specjalistyczne
 • Roboty sieciowe
 • Produkcja elementów metalowych - zakład wyrobów metalowych
 • Działalność deweloperska

Realizujemy szeroko pojęte wykonawstwo robót budowlano-montażowych. Jesteśmy przygotowani do prowadzenia robót jako Generalny Wykonawca. Posiadamy odpowiednią bazę sprzętową oraz wykwalifikowaną kadrę.

Obiekty Ochrony Środowiska

Dział obiektów ochrony środowiska w sposób szczególny wpisuje się w działalność naszej firmy.

Realizujemy kompleksowo zarówno w trybie „zaprojektuj i wybuduj” jak również "wybuduj" wszelkie inwestycje z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska tj.:

 • Komunalne oczyszczalnie ścieków
 • Przemysłowe oczyszczalnie ścieków
 • Stacje uzdatniania wody
 • Sortownie, składowiska odpadów i inne

Roboty Sieciowe

Jednym z obszarów naszej działalności jest wykonawstwo robót sieciowych.

Wykonujemy roboty w zakresie budowy:

 • Rurociągów kanalizacyjnych
 • Rurociągów wodociągowych
 • Rurociągów gazowych
 • Sieci cieplnych wraz z obiektami towarzyszącymi

Budownictwo Kubaturowe i Przemysłowe

Jednym z obszarów naszej działalności jest wykonawstwo robót kubaturowych. 
Obszarem tejże działalności są m.in.

Obiekty użyteczności publicznej:

 • Szpitale
 • Budynki dla jednostek interwencyjnych
 • Biurowce, szkoły
 • Sale sportowe, muzea
 • Stacje paliw

Obiekty przemysłowe:

 • Hale, magazyny
 • Place składowe, wraz z pełnym zagospodarowaniem terenu

Roboty Inżynieryjno-Specjalistyczne

20 listopada 2008 utworzony został Dział Robót Inżynieryjno-Specjalistycznych, którego zadaniami są m.in.:

 • Wykonywanie robót inżynieryjnych związanych z zabezpieczeniem głębokich wykopów ścianką szczelną z grodzic stalowych
 • Wykonywanie przekroczeń pod sieciami gazowymi, wodociągowymi, kanalizacyjnymi, ciepłowniczymi i kablowymi oraz innych przeszkód w technologii przewiertów sterowanych, mikrotunelingu i przecisków poziomych
 • Pogrążanie elementów profili stalowych, pali prefabrykowanych
 • Przygotowywanie się do robót palowych (posadowienie pośrednie)
 • Odwadnianie wykopów
Oferujemy kompleksowe wykonanie inwestycji obejmujące w/w zakresy robót.

Pracowaliśmy m.in. dla:

Logotyp firmy Inżynieria Rzeszów

Inżynieria Rzeszów S.A. 

ul. Podkarpacka 59a, 35-082 Rzeszów 

(17) 861-50-00

 do góry