Inżynieria Rzeszów
Logotyp firmy Inżynieria Rzeszów Slogan firmy Inżynieria Rzeszów

Aktualności

Umowa z Gminą Baligród na realizację zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Baligród, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej”.

Informuję, że dnia 05.07.2024r. Inżynieria Rzeszów S.A. zawarła z Gminą Baligród umowę na realizację zadania pn.:  „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Baligród, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej”.

Pracowaliśmy m.in. dla:

Logotyp firmy Inżynieria Rzeszów

Inżynieria Rzeszów S.A. 

ul. Podkarpacka 59a, 35-082 Rzeszów 

(17) 861-50-00

 do góry